برنامه کاری چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۰

برنامه کاری چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۰:

  •  جلسه در خصوص تنقیح قوانین(استخراج و بیان معنی صحیح و اصلی از میان معانی متعدد احتمالی)
    در معاونت( فرانسه با دویست سال سابقه قانونگذاری حدود ۳۰۰۰ عنوان قانون دارد که با تنقیح قوانین به حدود ۱۸۰۰ عنوان قانون با کیفیت تبدیل شده؛ ایران با ۱۰۰ سال سابقه قانونگذاری( نصف زمان فرانسه) ۱۲ هزار عنوان قانون دارد حدود ۶ برابر؛ لذا ضرورت دارد قوانین مربوطه نیاز به تنقیح دارد؛ در معاونت بنا شد تنقیح قوانین مربوط به وزارت اقتصاد با تشکیل کمیته ای انجام گیرید؛

  • جلسه ملاقات نماینده پیرانشهر و مدیر عامل بانک ملی در خصوص مسائل استان و شهرستان سردشت و پیرانشهر .۷ مهرماه ۱۴۰۰.#هادی_قوامی

نوشته های مشابه

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن