سهمیه دانشگاه علوم پزشکی در استخدام قراردادی در وزارت بهداشت

استخدام قراردادی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
۱- سهمیه دانشگاه علوم پزشکی اسفراین ۸ نفر؛
۲- سهمیه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۱۸ نفر؛
از سال ۱۳۹۰ با ایجاد ردیف بودجه ۱۲۴۱۱۷ و ۱۲۴۱۱۸ دانشگاه علوم پزشکی اسفراین مستقل شد و تعداد کارکنان شبکه بهداشت درمان اسفراین از ۵۲۰ نفر به ۱۰۰۰ نفر افزایش یافت و بودجه شبکه بهداشت درمان که تابع استان بود از ۵ میلیارد تومان به ۹۵ میلیارد تومان در بودجه ۱۳۹۹ افزایش یافت؛ ضمن اینکه بیش از ۱۵ هزار متر مربع فضای بهداشتی، درمانی و آموزشی نیز احداث گردید.

نوشته های مشابه

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن