خود اشتغالی

یادداشت دکترقوامی درباره خود اشتغالی:

خود اشتغالی (Slef-Employment )دو نوع است :۱- فرضیه کشش(pull)؛۲- فرضیه فشار(push )
تصویر فوق خود اشتغالی بدلیل فرضیه فشار است که بدلیل بیکاری و تورم افراد به مشاغل غیر رسمی رو می آورند؛ ولی اگر بدلیل فرضیه کشش ناشی از شرایط خوب اقتصادی افرادی خوداشتغال شوند این نوع خوداشتغالی مقدمه کارآفرینی است و برای اقتصاد مفید است؛ از حدود ۲۴/۵ میلیون نفر شاغلین کشور بیش از ۸/۵ میلیون نفر خود اشتغال هستند که در بخش های اقتصادی فعالیت دارند؛ آمار کارآفرینان در طی سال های ۱۳۹۸-۱۳۸۴ از ۱/۲۳۰ میلیون نفر به ۸۵۰ هزار نفر کاهش یافته است ولی آمار خوداشتغالی ناشی از فرضیه فشار افزایش یافته است.

نوشته های مشابه

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن